C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

Съдебният преводач трябва да има ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка. Трябва да не бъде осъждан за престъпление от общ характер; да не е лишен от право да упражнява професия или дейност; да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт и да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин.
Дейността на преводачите в съдебното производство се основава на следните принципи: законност; процесуална независимост на преводача; добросъвестност, обективност, точност и пълнота на превода; поверителност и спазване на професионалната етика.
В окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд се поддържат регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи.
Съдебният преводач има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначен преводът, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на съдебен преводач, което удостоверява чрез представяне на карта на съдебен преводач.

Наредбата за съдебните преводачи >>>

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.14 ОТ НАРЕДБА №Н-1 ОТ 16.05.2014Г.
ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ, ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА ЗА 2022Г.

1. Виолета Владиславовна Гриненко – лингвист, преводач /френски и английски/; писмено и говоримо – английски, френски, руски, беларуски и български език;
2. Жасмина Стойкова Стойкова – преводач от/на испански език;
3. Женя Радославова Шамис – превод от и на иврид;
4. Илка Иванова Енчева – преводач от и на сръбски и хърватски;
5. Йовка Димитрова Косева – специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз;
6. Лариса Валентиновна Бенчева – преводач от/на руски език;
7. Магдалена Антонова Парчева – преводач от и на немски език;
8. Нели Димитрова Кунева – превод от и на гръцки език;
9. Нина Анатолиевна Кондова – преводач от руски и украински език;
10. Пенка Данчева Матева – преводач немски език;
11. Радул Ивелинов Ковачев – преводач от и на английски.
12. Сирма Николаева Николова – преводач от и на немски език;
13. Христо Жеков Пиндиков – превод от и на полски език;
14. Юлкяр Ердинчева Неджветова – превод от и на турски език.

Необходими документи

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация