C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЕГИСТРАТУРИ

Работно време

  • Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 часа.

РЕГИСТРАТУРА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

етаж четвърти

тел. 052 617 901

delov-no@vos.bg

РЕГИСТРАТУРА ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ И ФИРМЕНИ ДЕЛА

етаж първи, централно фоайе

справки по граждански и търговски дела: тел. 052 617 935; справки по фирмени дела: тел. 052 622 062, вътр. 1060

delov-go@vos.bg -за граждански дела; delov-to@vos.bg - за търговски и фирмени дела

ДЕЛОВОДСТВА

Работно време

  • Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 9.00 до 17 часа.

ДЕЛОВОДСТВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Висящи дела

етаж четвърти, стая 402

тел. (052) 617 935

delov-go@vos.bg

ДЕЛОВОДСТВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Свършени дела

етаж четвърти, стая 409

тел. 052 622-062, вътр. 4090

delov-go@vos.bg

ДЕЛОВОДСТВО НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

етаж четвърти, стая 423

тел. 052 617 901

delov-no@vos.bg

ДЕЛОВОДСТВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Висящи дела

първи етаж, стая 106

052 622 062, вътр. 1060

delov-to@vos.bg

ДЕЛОВОДСТВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Свършени дела

първи етаж, стая 102

052 622 062, вътр. 1020

delov-to@vos.bg

ДЕЛОВОДСТВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Несъстоятелност

етаж първи, стая 101

052 617 916

delov-to@vos.bg

ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЗОВКИ

Работно време

  • Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 9.00 до 17 часа.

Информация и призовки

етаж първи, централно фоайе

тел. 052 622 062

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ

Работно време

  • Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 9.00 до 17.00 часа.

Информация за процедурата по медиация

Адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12, 4 ет. (в сградата, в която се помещава СИС при ВPC.
За запитвания по електронен път: mediation@vos.bg.

Нора Великова

За дела на Окръжен съд Варна

тел.052 623 362

Веселина Тодорова

За дела на Районен съд Варна

тел. 052 662 596

Десислава Савова

За дела на Районен съд Девня

тел. 0519 92737

Румен Вичев

За дела на Районен съд Провадия

тел. 0518 47722

РЪКОВОДСТВО

Работно време

  • Работно време администрация: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа.

Марин Маринов

ПРЕДСЕДАТЕЛ

етаж втори, кабинет 201

+359 (52) 620 777 (секретар); факс: 052 617 953

president@vos.bg; varna-os@justice.bg

Ирена Петкова

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ "ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ"

етаж втори, кабинет 203

Мария Терзийска

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ "ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ”

етаж втори, кабинет 201

Иваничка Славкова

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ "НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ"

етаж втори, кабинет 206

Мирослава Славчева

съдебен администратор

етаж четвърти, кабинет 401

+359 (52) 650 556

ДРУГИ

Главен счетоводител

етаж четвърти, кабинет 416

тел. 052 617 961

Длъжностно лице по защита на личните данни

тел. 052 650 556

president@vos.bg

Пресслужба

етаж четвърти, кабинет 410

тел. 052 623 362

press@vos.bg

Регистратура за класифицирана информация

етаж четвърти, кабинет 406

052 617 935

Системни администратори

етаж първи, кабинет 111

тел. 052 616 785

Съдебен статистик

етаж четвърти, кабинет 410

тел. 052 623 362

Управител "Сгради"

сутерен

тел. 052 622 062

Финансово-счетоводен отдел

етаж четвърти, кабинет 422

тел. 052 617 961

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация