C C C C A+ A A- X

Съобщение

ВАЖНО! 

Реорганизация на фронт-офисите в съда

От 19 септември /понеделник/ 2022 г., Окръжен съд – Варна въвежда нова организация на работа на служба „Регистратура“ (фронт-офис). По граждански, търговски и фирмени дела, гражданите и юридическите лица ще бъдат обслужвани на регистратурата на първи етаж, централно фоайе, на принципа „едно гише“.

Подаването на молби, заявления, жалби и всякакви документи по дела, както и заявления за издаване на удостоверения ще се обработват на новата регистратура. Там страните ще получават изпълнителни листи, обезпечителни заповеди и други, както и готовите удостоверения.

Регистратурата на 4-и етаж ще работи само по наказателни дела.

На 19 септември 2022 г. в сайта на съда ще бъдат публикувани актуализираните контакти.

 

Достъп до сградата / 01.09.2022 г. 

Заповед №РД -315 от 01.09.2022 г. на председателя на Окръжен съд - Варна относно въвеждане на мерки срещу ковид за периода от 01.09.2022 до 07.09.2022 г. 

Заповед №РД -295 от 10.08.2022 г. на председателя на Окръжен съд - Варна относно въвеждане на мерки срещу ковид за периода от 11.08.2022 до 18.08.2022 г. 

Заповед №РД -286 от 01.08.2022 г. на председателя на Окръжен съд - Варна относно въвеждане на мерки срещу ковид за периода от 01.08.2022 до 31.08.2022 г. 


БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА! 

Уведомяваме, че е налице изменение в т. 8 от Вътрешните правила за случайното разпределение на делата в Окръжен съд-Варна.

Считано от 18.07.2022 г., молим страните по граждански и търговски дела да имат предвид, че документите по ГПК, иницииращи образуването на бързи производства по глава XXV на ГПК, исканията за допускане на  обезпечения, тези по чл. 19 ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ, както и всички други, които изискват незабавно произнасяне се докладват за образуване в деня на постъпването им, само ако са депозирани в Регистратурата на съда до 11:00 ч.

Постъпилите след този час документи се докладват за образуване на следващия работен ден.

ВАЖНО! 

Молим страните по дела да имат предвид, че документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени.


Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 09:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 17:00ч.

Работно време администрация: от понеделник до петък, от 08:30 до 17:00 часа.

Официални e-mail адреси на Окръжен съд – Варна: 

Към стария сайт


Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация